2. generation: Anders eller Andreas Erichsøns tredie barn med Idde Hærmandsdatter:

Herman Walør eller Wallør, døbt 6. juli 1662 i Domkirken i Kristiania, Norge, død 29. oktober 1726 i hjemmet på Amagertorv i København, bisat 4. november fra Holmens Kirke. Silke- og lærredskræmmer, en af Københavns 32 mænd.

~ 1) 4. august 1692 i hjemmet i Holmens sogn, København, med Barbara Haagensdatter, døbt 2. februar 1659 i Holmens Kirke, København, begravet 7. april 1697 fra Holmens Kirke i København. Datter af skipper og bendrejer Haagen Halvordsen Barflot og Bente Pedersdatter.
Barn:
III-1 Andreas Valeur, døbt 17. juli 1694 i Skt. Nicolai Kirke, København, begravet 21. januar 1695.

~ 2) 21. november 1699 i hjemmet i Vor Frelsers sogn, København, med Maria Johansdatter Meller, døbt 5. maj 1679 i Vor Frelsers Kirke, begravet 19. september 1705 i Vor Frelsers Kirke, København. Datter af ølbrygger, senere præsident og konferensråd i København Johannes Christensen Meller og Anna Henriksdatter Hojer.
Barn:
III-2 Johannes Valeur, født 23. februar 1701, død 19. september 1771.

~ 3) før juni 1712 med Margrethe Christiansdatter Ottesen, død efter 1728. Datter af klædekræmmer og forstander ved Skt. Petri Kirke Christian Bendix Ottesen og hustru, muligvis født Ising.
Børn:
III-3 Cathrine Maria Valeur, døbt 13. juni 1713 i Skt. Nicolai Kirke, København, død af kopper, begravet 10. februar 1716 fra Holmens Kirke, København.
III-4 Andreas Valeur, døbt 6. marts 1717 i Skt. Nicolai Kirke, København, død af kopper, begravet 11. september 1721 fra Holmens Kirke, København.
III-5 Christian Valeur, født 13. oktober 1721, død 4. maj 1779.

Litteratur:
Ove Janus Valeur & Peter Valeur: Slægten Valeur i Danmark og Norge (1949)
Poul Bredo Grandjean: Meddelelser om Lærredskræmmer Herman Walør en af Kjøbenhavns 32 Mænd og Etatsraad Johannes Valeur Viceborgmester i Kjøbenhavn og Tilforordnet i Højesteret (1915)