J A N   V A L E U R S   H J E M M E S I D EHovedmenu

Billedserier

Busser i Danmark

Busser i udlandet

Trolleybusser

Bustrafik

Næst efter tog er busser nok det kollektive transportmiddel, som jeg har taget flest billeder af - bl.a. fordi man desværre skal til udlandet for at fotografere sporvogne i almindelig trafik. Så billederne her på siden er kun et lille udvalg af, hvad jeg har. Der er mange flere i min samling, også fra længe før jeg begyndte at fotografere digitalt.

Da busser i modsætning til f.eks. sporvogne fleksibelt kan benyttes i og mellem forskellige byer, og samme selskab også godt kan drive bustrafik flere steder i landet, har jeg valgt at fordele billeder af busser i Danmark i billedserier opdelt geografisk efter landsdele. Billedserien Sjælland og Lolland-Falster indeholder dog indtil videre kun billeder fra hovedstadsområdet, da de fleste af mine billeder af busser er derfra. Billeder af busser i udlandet er ordnet landevis.

Trolleybusser har jeg valgt at kategorisere som busser, men jeg har lavet særskilte sider til denne type busser og samlet billederne af dem hver by for sig, da trolleybusser lige som sporvogne normalt forbliver i en og samme by.

Vognnummerering i Rīga
For det tilfælde, at nogen undrer sig over de femcifrede vognnumre på busser og troljebusser i Riga, vil jeg her lige forklare fænomenet: Det er kun de midterste tre cifre, der er det enkelte køretøjs individuelle vognnummer. Første ciffer er nummeret på det depot, hvor køretøjet hører hjemme, og det femte ciffer er blot et kontrolciffer, som beregnes ud fra de fire øvrige cifre.


Stoppested i Snekkersten 18. februar 2004