J A N   V A L E U R S   H J E M M E S I D EHovedmenu

Billedserier

Fugle i Danmark

Orden: Måge- og vadefugle (Charadriiformes)

Familie: Klyder (Recurvirostra)


Klyde (Recurvirostra avosetta)
Gyldensteen Strand 3. maj 2019


Klyde (Recurvirostra avosetta)
Borreby Mose, Skælskør 15. april 2020


Orden: Måge- og vadefugle (Charadriiformes)


Strandskader (Haematopodidae)


Strandskade (Haematopus ostralegus)
Nivå Strandenge 14. maj 2019


Strandskade (Haematopus ostralegus)
Blåvandshuk 19. april 2021