J A N   V A L E U R S   H J E M M E S I D EHovedmenu

Genealogi

Slægtsforskning

I 1949 udgav min farfar, Ove Janus Valeur, sammen med en slægtning i Oslo, Peter Valeur, "Slægten Valeur i Danmark og Norge" - en stamtavle over den slægt, jeg tilhører og forsker i.

Allerede i min barndom vakte denne stamtavle min interesse for slægtsforskning. Dengang fattede jeg bare endnu ikke, hvordan min farfar havde kunnet finde alle de mange oplysninger om personer, der forlængst var døde og borte.

I 1994 gik jeg i gang med at ajourføre slægtsbogen, og efterhånden er en ny og væsentlig mere omfattende oversigt over Valeurslægtens medlemmer ved at tage form. Det er min hensigt hen ad vejen at publicere den opdaterede slægtsoversigt her på hjemmesiden, da en ny slægtsbog i trykt udgave ville blive meget dyr at fremstille.

Jeg har også brugt en del tid på at forske i mine og min kones aner, men da jeg kun lejlighedsvis arbejder med slægtshistorien, har jeg i de senere år valgt at give arbejdet med Valeurslægten førsteprioritet.

Jeg har profiler på www.geni.com, hvor der er en del oplysninger om Valeurslægten og også om mine nærmeste aner. Jeg er imidlertid ikke særlig aktiv på www.geni.com, da jeg hellere vil bruge tiden på at gøre mine oplysninger klar til publicering her på siden frem for at bygge videre på de grundlæggende oplysninger, som jeg har inddateret på www.geni.com.

Jeg har også en profil på gw.geneanet.org (fransk), hvor jeg primært er for at kunne forske i de franske Valeurslægter, i håb om måske en dag at kunne finde et link til min egen Valeurslægt dernede. Det er dog foreløbig ikke lykkedes.