J A N   V A L E U R S   H J E M M E S I D EHovedmenu

Billedserier

DSB

Lokal- og privatbaner

Tog i udlandet

Togtrafik

Jeg har taget bunker af billeder af tog og stationer, siden jeg tog mine første togbilleder i vinteren 1969-70. Særligt den brogede samling af materiel, som endnu fandtes på Odsherredsbanen (OHJ) i begyndelsen af 1970'erne, var et yndet motiv for mig som ung jernbaneinteresseret. Derfor har jeg en hel del ældre billeder derfra.

Desværre nåede jeg kun at opleve men ikke at fotografere damplokomotiver i plandrift i Danmark. Men i 1970'erne henstod der endnu udrangerede damplokomotiver rundt omkring, som jeg - i mangel af bedre - nåede at få taget nogle billeder af.

Jeg købte mit første digitalkamera - et Canon EOS 350D - i marts 2005, og jeg tog mine sidste analoge billeder i 2006. Så alle billeder siden da er "født" som digitale billeder. I perioden fra 2003 til jeg selv anskaffede digitalkamera har jeg taget en del digitalbilleder i forbindelse med mit arbejde i DSB med et Olympuskamera ejet af DSB.

Jeg arbejder på hen ad vejen at få skannet i hvert fald de mest interessante af min analoge billeder for på sigt også at kunne vise nogle flere af dem her. Alle billeder taget før 2003 er skannede, analoge billeder. De ældste - indtil foråret 1977 - er skannet fra 6 x 9 cm-negativer, de øvrige fra 24 x 36 mm-negativer.

Jeg har lige fra starten ført kartotek over alle mine analoge billeder. Det er jeg glad for i dag, når jeg skal finde nogle bestemte negativer til skanning eller finde oplysninger om billeder taget for mange år siden. Derfor kender jeg - med nogle ganske få undtagelser - den præcise optagedato for alle mine billeder.


Armsignal på Jernbanemuseet i Odense 14. august 2004