J A N   V A L E U R S   H J E M M E S I D EHovedmenu

Slægten Valeur i Danmark og Norge

Den dansk-norske Valeurslægts oprindelse kan med sikkerhed spores til Norge. Meget tyder dog på, at slægten er kommet dertil fra Frankrig, selv om et egentligt bevis herfor endnu ikke er fundet. Men bl.a. det franskklingende navn og forekomsten af flere Valeurslægter i Frankrig, der kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, taler dog for en fransk oprindelse.

De ældste led
I Norge er de ældste medlemmer af slægten brødrene Erich og Herman Wallør, sønner af Andreas eller Anders Erichsøn og Ide Hermandsdatter. Den yngste af de to, Herman, er stamfader til den hidtil beskrevne del af Valeurslægten i Danmark og Norge.

Bergmandsslægten
Hermans ældre bror, Erich, var bergværkskasserer ved sølvminerne i Kongsberg, og hans slægt er endnu ikke beskrevet i trykte kilder. Genealogen S.H. Finne-Grøn oplyser om ham, at han var af gammel fransk bergmandsslægt. Jeg ved ikke, hvor han har den oplysning fra, men det er dog velkendt, at man i minedriftens pionertid i Norge hentede ekspertise sydfra - endnu et forhold, der sandsynliggør, at Valeurslægtens oprindelse er fransk.

Handskemager- og Sandviksslægterne
Udover de to brødres efterslægt er der yderligere et par Valeurfamilier i Norge - Handskemagerslægten og Sandviksslægten - hvoraf sidstnævnte ser ud til at høre til Erich og Herman Wallørs slægt. Heller ikke disse slægtsgrene er hidtil beskrevet på tryk, og grundlaget for mine oplysninger om dem er resultater af studier foretaget i 1940'erne af tidligere arkivar Eivind Jerve i Oslo og supplerende oplysninger fundet af Ulla Kristoffersen i Norge.

Enkeltpersoner
Endelig er der nogle enkeltpersoner, som jeg ikke har kunnet sætte i forbindelse med nogle af de omtalte slægtsgrene:

- Anders Christophersen Valeur, sorenskriver i Senjen, og dennes datter Bodil Valeur
- Elsebe Baardsdatter Valeur, gift Vang
- Joh. Olesen Valeur, cand. theol.
- Nils Valeur Mikkelsen, rydder i udmarken


Herman Wallør 1662-1726