Om slægterne Valeur

Den dansk-norske Valeurslægts oprindelse kan med sikkerhed spores til Norge. Mange indicier peger dog på, at slægten oprindeligt er kommet dertil fra Frankrig, selv om jeg endnu ikke har fundet et bevis for det - endsige "the missing link". Men bl.a. det franskklingende navn og forekomsten af en Valeurslægt i Frankrig, der kan spores helt tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, taler dog for en fransk oprindelse.

De ældste led
I Norge er de ældste medlemmer af slægten brødrene Erich og Herman Wallør, sønner af Anders eller Andreas Erichsøn og Ide Hermandsdatter. Den yngste af de to, Herman, er stamfader til den hidtil beskrevne del af Valeurslægten i Danmark og Norge.

Bergmandsslægten
Hermans ældre bror, Erich, var bergværkskasserer ved sølvminerne i Kongsberg, og hans efterslægt er endnu ikke beskrevet i trykte kilder. Den norske genealog S.H. Finne-Grøn har oplyst, at han var af gammel fransk bergmandsslægt. Jeg ved ikke, hvor han har den oplysning fra, men det er dog velkendt, at man i minedriftens pionertid i Norge hentede ekspertise sydfra - altså endnu et forhold, der sandsynliggør, at Valeurslægtens oprindelse er fransk.

Handskemagerslægten Valeur og Walørslægten fra Troms
Udover de to Wallør-brødres efterslægt er der yderligere et par Valeurslægter i Norge: Handskemagerslægten Valeur og Walør-slŠgten fra Troms. Grundlaget for mine oplysninger om disse slægters medlemmer er resultater af studier foretaget i 1940'erne af tidligere arkivar Eivind Jerve i Oslo samt supplerende oplysninger fundet af Ulla Kristoffersen i Norge og af mig selv.

Enkeltpersoner
Endelig er der nogle enkeltpersoner, som jeg endnu ikke har kunnet sætte i forbindelse med nogle af de omtalte slægter.